ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΣΙ Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα     – Λογοθεραπεύτρια
ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα     – Λογοθεραπεύτρια
ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΜΟΡΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΑΜΟΡΓΟΣ ΕΠΑ.Λ  ΑΜΟΡΓΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΑΝΑΦΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ Σωτηρία Ζουρνατζή - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΝΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ Σωτηρία Ζουρνατζή - Κοινωνική Λειτουργός
ΑΝΑΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΝΑΦΗΣ Σωτηρία Ζουρνατζή - Κοινωνική Λειτουργός
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΔΟΝΟΥΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΔΟΝΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΔΟΝΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
ΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
ΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΙΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
ΙΟΣ ΕΠΑΛ ΙΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΑΞΟΣ 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΝΑΞΟΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΝΑΞΟΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΡΑΣΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ  Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία – Δασκάλα ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΝΑΞΟΣ ΕΕΕΕΚ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΝΑΞΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΓΕ.Λ. ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΝΑΞΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΕΚ) ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα– Ψυχολόγος
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΠΑΡΟΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ 4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ Αριστερίδου Μαρία Άννα – Λογοθεραπεύτρια
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη – Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Παυλού Μαρία –         Δασκάλα ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΠΑΡΟΣ ΓΕ.Λ.  ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
ΠΑΡΟΣ ΓΕ.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα – Ψυχολόγος
ΠΑΡΟΣ ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη – Φιλόλογος ΕΑΕ
  Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Ουζουνίδου Αικατερίνη – Κοιν. Λειτουργός