Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Αριστερίδου Μαρία Αννα  -Λογοθεραπεύτρια
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΕΠΑ.Λ  ΑΜΟΡΓΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ