Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ Σωτηρία Ζουρνατζή - Κοινωνική Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΝΑΦΗΣ