Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη -Φιλόλογος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ