Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ