Σε ποια σχολεία έχει ιδρυθεί Ε.Δ.Υ. το σχολικό έτος 2021-2022;

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προβλέπεται να λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στα εξής σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας: