Σε ποια σχολεία  λειτουργεί Ε.Δ.Υ.;

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 προβλέπεται να λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στα εξής σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας: