Τα έντυπα για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 και τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των ΕΔΥ, κατά την έναρξη λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. το σχολείο αποστέλλει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Για την αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

Α. Όταν στο σχολείο λειτουργεί Ε.Δ.Υ.:

Β. Όταν στο σχολείο δε λειτουργεί Ε.Δ.Υ.:

______

Τα έντυπα που απευθύνονται προς το ΚΕΔΑΣΥ να σαρώνονται (σκανάρονται) ή να φωτογραφίζονται σωστά και να μας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση: kedasynaxou@sch.gr.