Τα έντυπα για αξιολόγηση από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Έντυπο 1. Αίτηση - Δήλωση γονέα / κηδεμόνα προς το σχολείο (μόνο για σχολεία που λειτουργεί ΕΔΕΑΥ)

Έντυπο 2. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση Νηπιαγωγείου

Έντυπο 2. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση Δημοτικού

Έντυπο 2. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση Γυμνασίου - Λυκείου

Έντυπο 3. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (αρχική αξιολόγηση - σύνταξη προγράμματος) - (μόνο για σχολεία που λειτουργεί ΕΔΕΑΥ)

Έντυπο 4. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ενδιάμεση - τελική αξιολόγηση προγράμματος) - (μόνο για σχολεία που λειτουργεί ΕΔΕΑΥ)

Έντυπο 5. Αίτηση γονέα / κηδεμόνα για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Έντυπο 6. Βεβαίωση παραλαβής Αξιολογικής Έκθεσης - Γνωμάτευσης από το Σχολείο

 

Τα παραπάνω έντυπα κατά προτίμηση να σαρώνονται (σκανάρονται) και να μας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση kesynaxou@sch.gr.

Εναλλακτικά μπορούν να μας αποστέλλονται στο φαξ 2285062335 ή με ταχυδρομείο στη διεύθυνση ΚΕΣΥ Νάξου - Εγγαρές Νάξου - ΤΚ 84300.