Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Τσουνέλλη Κωστούλα -Ψυχολόγος
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ