Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΙΟΥ