Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Αννα- Λογοθεραπεύτρια
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Αννα- Λογοθεραπεύτρια
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη - Νηπιαγωγός ΕΑΕ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ XΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Αριστερίδου Μαρία Αννα- Λογοθεραπεύτρια
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη - Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη - Νηπιαγωγός ΕΑΕ
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΝΑΞΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος
ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ
ΓΕ.Λ. ΝΑΞΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΕΚ) ΝΑΞΟΥ Τσουνέλλη Κωστούλα- Ψυχολόγος