Τα 9 Βήματα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας από το Κ.Ε.Σ.Υ.

(Μετά την 32078 /ΓΔ4/28-2-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται προς το παρόν μόνο στα σχολεία που λειτουργεί ΕΔΕΑΥ. Για τη διαδικασία στα υπόλοιπα σχολεία βλέπε προαναφερθείσα εγκύκλιο)