Ονομασία Σχολείου Υπεύθυνος Επικοινωνίας
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη - Νηπιαγωγός ΕΑΕ
4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ Αριστερίδου Μαρία Αννα- Λογοθεραπεύτρια
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Μαρκίν Ευφροσύνη - Νηπιαγωγός ΕΑΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Ουζουνίδου Αικατερίνη - Κοιν. Λειτουργός
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Παυλού Μαρία - Δασκάλα ΕΑΕ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ζουρνατζή Σωτηρία - Κοινωνική Λειτουργός
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΓΕ.Λ.  ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ
ΓΕ.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Αλμπανίδου Κυριακή Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος
ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ Κωνσταντίνου Ελένη - Φιλόλογος ΕΑΕ