ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ -  ΟΔΗΓΟΙ για Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τo σχολικό άγxoς και το άγχος εξετάσεων με αναζήτηση των όρων "σχολικό άγχος" και "άγχος εξετάσεων" αντίστοιχα.

 

 

 

To Πρόγραμμα Παρέμβασης σε Μαθητές με Στοιχεία Διάσπασης Προσοχής- Υπερκινητικότητα - Παρορμητικότητα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς-κηδεμόνες. Περιλαμβάνει προτεινόμενες μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης, οργάνωσης και ενίσχυσης της συμπεριφοράς των παιδιών προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα στους τομείς που επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες δυσκολίες τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ)

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

Δυσαριθμησία

 

Η σελίδα του  προσβάσιμου υλικού του ΙΕΠ  "ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Κάποιο από το υλικό που περιλαμβάνει το "Σχεδιάζω για όλους"

 

Οι Οδηγοί για ΣΔΕΥ / ΕΔΕΑΥ

Οδηγός για σχολικούς ψυχολόγους σε σχολικά δίκτυα (ΣΔΕΥ), αλλά και γενικότερα στην σύγχρονη Γενική & Ειδική Αγωγή

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Οδηγός για το ρόλο του θεραπευτή λόγου στο σχολικό πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης

Οδηγός Διεπιστημονικής Συνεργασίας του Θεραπευτή Λόγου και Καλές Πρακτικές για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης

Οδηγός εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης (Οδηγός ΕΕΠ & συμμετοχή / συνεργασία του οικογενειακού περιβάλλοντος)

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό

Οδηγίες για απαραίτητες διευθετήσεις στην τάξη για μαθητές με ακουστικές αναπηρίες

 

Οδηγοί διαφοροποιημένης παιδαγωγικής:

Για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής

Για εκπαιδευτικούς Δημοτικού

Για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου

 

Πρόκειται για τη σελίδα "Προσβάσιμο" του ΙΕΠ, η οποία διαθέτει τους απαραίτητους οδηγούς, τα ειδικά διαμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας για κάθε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη - δυσκολία και πληθώρα χρήσιμου υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αναπηρίες

entypa/Iep_logo.png

 

ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ με ΕΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στο ΣΧΟΛΕΙΟ

Αναγνωστικό υλικό για εξάσκηση μαθητών Δημοτικού που δυσκολεύονται στην ανάγνωση - Βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=565310&picture=reading

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=565310&picture=reading

 

(το υλικό προέρχεται από το βιβλίο γλώσσας της Α΄ Δημοτικού και ακολουθεί αύξουσα δυσκολία, με βάση τη σειρά εμφάνισής του στο βιβλίο. Ενδεικτικός κατάλογος λέξεων – φράσεων – προτάσεων που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες λέξεις φράσεις και προτάσεις  έχουν τοποθετηθεί περίπου με τη σειρά που εμφανίζονται στο βιβλίο της γλώσσας)

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης

 

Μελετάται συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή δημοτικού σχολείου με Asperger, για την κοινωνική ένταξη του οποίου στο σχολικό περιβάλλον εφαρμόζεται συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Η διερεύνηση του προβλήματος και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βασίζονται στις αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης και της έννοιας της «ενσυναίσθησης». Καταγράφηκαν οι συμπεριφορές του μαθητή κατά την έναρξη και τη λήξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης με Κλείδα Παρατήρησης σε συνδυασμό με Κοινωνιομετρικό Τεστ. Η εφαρμογή της προσωποκεντρικής προσέγγισης έδειξε ότι η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών και έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών με Asperger (η μελέτη παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα, 11 - 14 Απριλίου 2013. Περιλαμβάνεται στα πρακτικά, Τόμος Α΄,  σελ. 333-347).

Η Συλλογή Δωρεάν Λογισμικών "ΑΘΗΝΑ" του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία μπορούν να φανούν πολύ βοηθητικά στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, αλλά και σε άτομα χωρίς αναπηρία.

 


Δείτε στην παρακάτω σελίδα του ΔΙΑΠΟΛΙΣ εκπαιδευτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης


Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

Επιμορφωτικό υλικό για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις


Περισσότερο υλικό για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη


Μια καλή ιδέα είναι επίσης η διενέργεια κοινωνιομετρικού ελέγχου για τη διαπίστωση των κοινωνικών σχέσεων - αλληλεπιδράσεων στην τάξη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. πριν και μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης.

 

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τον κοινωνιομετρικό έλεγχο, το κοινωνιόγραμμα και κατεβάστε για δωρεάν χρήση το προτεινόμενο λογισμικό στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ
(Περιλαμβάνονται πληροφορίες - οδηγίες για τη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών χώρων)