ΟΔΗΓΟΙ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το υλικό που αναρτάται εδώ ενδιαφέρει άμεσα ή έμμεσα τους μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - δυσκολίες και τους γονείς τους

ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τo σχολικό άγxoς και το άγχος εξετάσεων με αναζήτηση των όρων "σχολικό άγχος" και "άγχος εξετάσεων" αντίστοιχα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ)

 

Δυσαριθμησία

 

Πρόκειται για τη σελίδα "Προσβάσιμο" του ΙΕΠ, η οποία διαθέτει τους απαραίτητους οδηγούς, τα ειδικά διαμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας για κάθε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη - δυσκολία και πληθώρα χρήσιμου υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αναπηρίες

entypa/Iep_logo.png

 

Κάποιο από το υλικό που περιλαμβάνει το "Σχεδιάζω για όλους"

 

ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ με ΕΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στο ΣΧΟΛΕΙΟ

Αναγνωστικό υλικό για εξάσκηση μαθητών που δυσκολεύονται στην ανάγνωση - Βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=565310&picture=reading

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=565310&picture=reading

(το υλικό προέρχεται από το βιβλίο γλώσσας της Α΄ Δημοτικού και ακολουθεί αύξουσα δυσκολία, με βάση τη σειρά εμφάνισής του στο βιβλίο. Ενδεικτικός κατάλογος λέξεων – φράσεων – προτάσεων που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες λέξεις φράσεις και προτάσεις  έχουν τοποθετηθεί περίπου με τη σειρά που εμφανίζονται στο βιβλίο της γλώσσας)

 

Η Συλλογή Δωρεάν Λογισμικών "ΑΘΗΝΑ" του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία μπορούν να φανούν πολύ βοηθητικά στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, αλλά και σε άτομα χωρίς αναπηρία.