Δράσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νάξου σχολ. έτος 2022-2023

Εδώ αναρτώνται οι δράσεις του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου (ενημερωτικές, επιμορφωτικές, κ.ά.)

Δράσεις 2021-2022 - Δράσεις 2020-2021Παλιότερες δράσεις

 

 

 

 

 

9/9/2022, ώρεα 12.00 π.μ.: 1η Συνάντηση Συνεργασίας με τα μέλη των ΕΔΥ Νάξου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημ. Σχολείου Νάξου

 

 

 Ενημέρωση για τα εξής θέματα συνεργασίας: ΕΔΥ - ΚΕΔΑΣΥ:
• Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ
• Αποσαφηνίσεις νομοθετικών διατάξεων – Κανονισμού λειτουργίας
• Έντυπα και διαδικασίες

 

 

9/9/2022, ώρα 10.00 π.μ.: 1η Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργασίας με τα μέλη των ΕΔΥ της Πάρου

Ενημέρωση για τα εξής θέματα συνεργασίας: ΕΔΥ - ΚΕΔΑΣΥ:
• Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ
• Αποσαφηνίσεις νομοθετικών διατάξεων – Κανονισμού λειτουργίας
• Έντυπα και διαδικασίες

 

 

8/9/2022, ώρα 11.30 π.μ.: Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση (τηλεδιάσκεψη) της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΑΣΥ

 

 

8/9/2022, ώρα 10.00 π.μ.: Ενημερωτική συνάντηση Προϊσταμένου ΚΕΔΑΣΥ με Σύλλογο Διδασκόντων ΓΕΛ Νάξου, μετά από πρόσκληση του σχολείου

Θέματα ενημέρωσης:

 

Είδη και χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών
Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο»

 

 

 

 

7/9/2022 - 9/9/2021: Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση μελών προσωπικού στη χορήγηση και ερμηνεία αξιολογικών εργαλείων, τη λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων και την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων.

 

 

 

6/9/2022: 1η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση ολομέλειας προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Ενημέρωση του προσωπικού από τον Προϊστάμενο για το πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΔΑΣΥ και την αξιολογική διαδικασία - Συζήτηση.

 

 

Δράσεις 2021-2022 - Δράσεις 2020-2021Παλιότερες δράσεις