Νόμοι, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι σχετικά με το έργο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.