Ανακοινώσεις 2021-2022    -   παλιότερες ανακοινώσεις

 

Εγκύκλιος για Παράλληλη Στήριξη-ΕΒΠ-Σχολικό Νοσηλευτή για σχολ. έτος 2022-2023

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ KAI Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων
εισακτέων, έτους 2022

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις για την έκδοση και ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Τα ΚΕΔΑΣΥ παραμένουν κλειστά από 11 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου (Ν. 4823/2021). Αιτήσεις που λαμβάνονται το διάστημα αυτό θα πρωτοκολληθούν τον Σεπτέμβρη με τη σειρά λήψης τους.

 

 

Εγκύκλιος για Παράλληλη Στήριξη-ΕΒΠ-Σχολικό Νοσηλευτή για σχολ. έτος 2022-2023

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

 

 

Πρόσκληση ΕΝΕΕΓΥ-Λ Νάξου και ΚΕΔΑΣΥ Νάξου για επίσκεψη - ενημέρωση γονέων

 

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΔΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΚΕΔΑΣΥ Νάξου προγραμματίζει τακτική συνάντηση συνεργασίας με τα μέλη των Ε.Δ.Υ. της Νάξου. Η πρόσκληση απευθύνεται:
     (α) στους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς των Ε.Δ.Υ. και
     (β) στους εκπ/κούς ειδικής αγωγής - μέλη των Ε.Δ.Υ. και στους Δ/ντές – Προϊσταμένους των αντίστοιχων σχολείων, εφόσον τους το επιτρέψουν τα διδακτικά – διοικητικά τους καθήκοντα.


Θέματα συνεργασίας:
    • Αλληλοενημέρωση
    • Εκκρεμότητες προς διεκπεραίωση.
    • Αποτίμηση έργου: αποτίμηση εφαρμογής νέου θεσμικού πλαισίου – σχέδια δράσης – τελικές εκθέσεις αποτίμησης.

Η συνάντηση θα γίνει διά ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου.

Χρόνος συνάντησης: Τρίτη 31/5/2021, ώρα 12.00.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

12/5/2022: ΕΓΎΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ: Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

 

 

Ευχές

Περισσότερες ευχές στο παρακάτω βιντεάκι:

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022

 

Γ΄ φάση της επιμόρφωσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

(οι εγγραφές για τη γ ́ φάση επιμόρφωσης θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13-04-2022 και η γ ́ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 16-05-2022 έως 03-07-22)

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: "Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23"

 

Ημερίδα: «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα: Αντιμετώπιση, Πρόληψη, Ερμηνεία» 12-02-2022

Αφίσα

 

Πρόσκληση

Φόρμες συμμετοχής

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την έναρξη του λογοθεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου

 

 

11/1/2022: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου από σήμερα 11/1/2022 από τις λογοθεραπεύτριες του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την οικεία Σχολική Επιτροπή. Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος του σχολείου (χρόνος έναρξης 13.30, - χρόνος λήξης 15.55). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από γονείς, υποβλήθηκαν στο ΚΕΔΑΣΥ Νάξου 36 αιτήσεις για λογοθεραπευτική υποστήριξη μαθητών. Κάποιες από αυτές αφορούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρκετές αφορούν άλλα νησιά εκτός Νάξου. Θα υποστηριχθούν αρχικά 6 μαθητές με δύο ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν εξαρχής. Αιτήσεις για μαθητές γυμνασίου - λυκείου και μεγάλων τάξεων δημοτικού, καθώς και αιτήσεις για μαθητές άλλων νησιών θα διερευνηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των λογοθεραπευτριών του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου με τους γονείς  για διερεύνηση της ανάγκηςκαι δυνατότητας υποστήριξης. 

 

ΕΥΧΕΣ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Το Δελτίο Τύπου είναι μια σύντομη ενημέρωση για τις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Η ενημέρωση αυτή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της γνώσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για το έργο των δομών αυτών και τα ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι η συμβολή όλων στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας αυτών των δομών.

 

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του προσωπικού μας και προκειμένου τα μέλη των διεπιστημονικών ομάδων να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα για το σχολικό πλαίσιο  των ΣΜΕΑΕ της Νάξου και έκδοση αντίστοιχων αξιολογικών εκθέσεων, κρίθηκε χρήσιμη η επίσκεψη συγκεκριμένων μελών του προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ της Νάξου για συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑΕ, ως εξής:

 

 

 

Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σας εύχονται δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία!

 

Ο ιστότοπός μας βρίσκεται σε σταδιακή διαδικασία ενημέρωσης για λίγες μέρες, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που προέκυψαν από τον Νόμο 4823/2021.

 

 

 

επιστροφή     παλιότερες ανακοινώσεις